Moduł automatyzujący procesy.

Funkcjonalności:
  • Różne rodzaje procesów
  • Automatyzacja procesów wewnętrznych
  • Integracja z zewnętrznymi usługiami
Rekomentujemy ten moduł jeśli cenisz sobie elastyczność w obsłudze procesów biznesowych.
21 stycznia 2016

Automatyzacja

Moduł automatyzujący procesy. Funkcjonalności: Różne rodzaje procesów Automatyzacja procesów wewnętrznych Integracja z zewnętrznymi usługiami
21 stycznia 2016

Zgłoszenia i helpdesk

Moduł usprawniający komunikacje między firmą a klientami. Funkcjonalności: Rejestr zgłoszeń i zadań helpdesk Automatyczne tworzenie zgłoszeń z serwera pocztowego Powiązanie zgłoszeń z firmą, kontaktem, projektem
21 stycznia 2016

Kalendarz

Kalendarz użytkowników, kalendarz spotkań, kalendarz rezerwacji zasobów. Powiązanie wydarzeń z klientami, firmami, ofertami. Funkcjonalności: Planowanie spotkań oraz zadań Przeglądanie kalendarzy innych użytkowników, zlecanie zadań. Połączenie wydarzenia […]
2 czerwca 2014

Leady i kontakty

Rejestrowanie potencjalnych klientów firmowych i indywidualnych. Przechowywanie wszystkich potrzebnych informacji do konwersji potencjalnego klienta na klienta i sprzedaż. Funkcjonalności: Baza danych teleadresowych leadów Konwersja potencjalnego klienta na […]