Automatyzacja

Moduł automatyzujący procesy.

Funkcjonalności:
  • Różne rodzaje procesów
  • Automatyzacja procesów wewnętrznych
  • Integracja z zewnętrznymi usługiami
Rekomentujemy ten moduł jeśli cenisz sobie elastyczność w obsłudze procesów biznesowych.