Zgłoszenia i helpdesk

Moduł usprawniający komunikacje między firmą a klientami.

Funkcjonalności:
  • Rejestr zgłoszeń i zadań helpdesk
  • Automatyczne tworzenie zgłoszeń z serwera pocztowego
  • Powiązanie zgłoszeń z firmą, kontaktem, projektem
Rekomentujemy ten moduł jeśli prowadzisz helpdesk.