Funkcjonalności modułu

  • Rejestr kontaktów i klientów
  • Korespondencja seryjna
  • Przechowywanie e-maili, spotkań i czynności
  • Łatwe wyszukiwanie i filtrowanie według dowolnej właściwości
  • Rejestracja dokumentów, umów, szans sprzedażowych, zamówień

Potrzebujesz więcej informacji?

Jesteś zainteresowany wdrożeniem systemu CRM w swojej firmie? Zapraszamy do kontaktu.