Produkty serwisowe

Moduł z którego może korzystać dział serwisowy w firmie wynajmującej lub sprzedającej sprzęt. Pełne informacje o serwisowanych produktach.

Produkty

Rejestr produktów oferowanych przez firmę.

Usługi

Rejestr usług oferowanych przez firmę.

Dostawcy

Rejestr dostawców produktów i usług w firmie.

Cenniki

Baza cenników produktów i usług.

Zamówienia od dostawców

Rejestr zamówień od dostawców na produktu lub usługi.