Funkcjonalności modułu

  • Baza zgłoszeń i helpdesk
  • Przechowywanie dokumentów, notatek, działań powiązanych ze zgłoszeniem
  • Przechowywanie e-maili, spotkań i czynności
  • Automatyzacja tworzenia zgłoszeń z serwera pocztowego
  • Powiązanie z firmą, kontaktem

Potrzebujesz więcej informacji?

Jesteś zainteresowany wdrożeniem systemu CRM w swojej firmie? Zapraszamy do kontaktu.