Kalendarz

Kalendarz użytkowników, kalendarz spotkań, kalendarz rezerwacji zasobów. Powiązanie wydarzeń z klientami, firmami, ofertami.

Funkcjonalności:
  • Planowanie spotkań oraz zadań
  • Przeglądanie kalendarzy innych użytkowników, zlecanie zadań.
  • Połączenie wydarzenia z elementami systemu (Firmy, Kontakt, Oferta)
Rekomentujemy ten moduł jeśli organizujesz spotkania i obsługujesz zadania.