11 lutego 2016

Fast CRM wygrywa z Salesforce CRM.

Fast CRM wdrażany przez Omega Code na bazie technologii Vtiger CRM wygrał porównanie z Salesforce CRM. W odbiorze pracowników biznesowych i managerów IT lepsze oceny zyskało […]